Loading...
Start 2018-04-08T11:04:19+00:00

Profesjonalnie doradzamy w zakresie zamówień publicznych.

Doradzamy i wspieramy zarówno Wykonawców
jak i Zamawiających 

Naszymi atutami są rzetelność, wiedza i doświadczenie.

Wykonawców

wspieramy na etapie:

Zamawiających

wspieramy na etapie:

Ponad 18 lat doświadczenia wyłącznie
w obsłudze prawnej postępowań o zamówienie publiczne.

Ponad 10 lat doświadczenia w reprezentacji przed
Krajową Izbą Odwoławczą

Oferta kancelarii

Szkolenia z zamówień publicznych –
ponad 15 lat doświadczenia w szkoleniach
dla Zamawiających jak i Wykonawców

0
udzielono zamówień w roku 2016
0 mld zł
wartość rynku zamówień w roku 2016
0 %
postępowań to zamówienia z wolnej ręki w 2016

Kontrola postępowań
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Ekspert w pracach komisji sejmowych ds. nowelizacji Pzp.

Wykładowca 19 edycji studiów podyplomowych
z zamówień publicznych
w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

0 dni
Przeciętny czas postępowania poniżej UE w 2016
0
Liczba wniesionych odwołań w 2016

Uwzględnione przez Zamawiającego
zarzuty odwołania w 2014 – 18 %

0 %
ilość uwzględnionych odwołań w 2014
0
Odwołań w KIO w 2014